shopSposoby dostaw homeMiejsca odbioru

Młyn

Młyn Dobra

Nasz młyn znajduje się w miejscowości Dobra położonej w gminie Dobroszyce, w Powiecie Oleśnickim, 23 km od Wrocławia. Przejęty przez nas młyn był obiektem niedziałającym, wymagającym remontu
i olbrzymiego nakładu pracy. I choć ciągle jeszcze trwają prace nad odnowieniem młyna i przywróceniem jego dawnej wielofunkcyjności, młyn działa i mieli ekologiczne zboża. Obecnie mielimy w nim ekologiczne ziarna: orkisz, płaskurkę, żyto, jęczmień, pszenicę, kukurydzę oraz grykę. Posiadamy pełen asortyment mąk ekologicznych z wymienionych zbóż, a już niedługo produkowany będzie cały asortyment zarówno mąk, jak i kasz czy płatków ze wszystkich dostępnych w Polsce zbóż ekologicznych.

Historia młyna

Pierwsza wzmianka o młynie w miejscowości Dobra pochodzi z roku 1149, kiedy to fundacja klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu otrzymała młyn od rycerza Pakosława. Obecna siedziba młyna to czterokondygnacyjny budynek wybudowany na początku XX wieku. Młyn przed II Wojną Światową i tuż po niej działał jako młyn wodny, napędzany turbiną. Obecnie wszystkie urządzenia działające w młynie napędzane są za pośrednictwem pasów i kół pasowych poprzez silnik elektryczny, dzięki czemu pracę ludzi można ograniczyć do minimum.

Trochę techniki

Budynek położony jest nad kanałem górnej rzeki, przy głównej drodze łączącej wieś z Oleśnicą. Został wzniesiony na palach z bardzo solidnym betonowym fundamentem, co umożliwia łatwy podjazd pod rampę będącą jednocześnie halą transmisyjną i miejscem wyładunku zboża do produkcji. W latach 20-tych wyposażono obiekt w niemieckie maszyny powstałe w fabryce Dainer & Bold we Wrocławiu, natomiast urządzenia czyszczące zboże zostały wyprodukowane po wojnie w Rogoźnie w Wielkopolsce. Młyn napędzany był turbiną Francisa, która dostarczała również energię elektryczną okolicznym wsiom. W latach powojennych młyn przeszedł na własność Gminnej Spółdzielni i niestety usunięto wtedy turbinę a miejsce po niej zalano betonem.

Duża wysokość budynku wynika z prostego faktu – wykorzystywano grawitacyjny system transportu surowca, co skutkowało mniejszym zużyciem energii i przekładało się na niższe koszty produkcji.
W momencie powstania młyn był szczytem techniki. Już wtedy zadbano o czystość i ochronę środowiska, gdyż młyn posiadał własny system aspiracyjny podzielony na młyn właściwy i czyszczarnię
z recyrkulacją powietrza wewnątrz budynku, dzięki czemu na zewnątrz obiektu nie wydostawały się pyły produkcyjne. W pierwszym okresie w linii technologicznej zastosowane były jeszcze klasyczne żarna, ale tylko do śrutowania zboża na paszę. W technologii przemiału zboża zastosowane były mlewniki walcowe wyprodukowane, tak jak większość wyposażenia młyna, we Wrocławiu w Fabryce Dajner & Bold Breslau pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku. Mimo upływu lat unikatowe mlewniki są wciąż sprawne i mogą mielić zboże jeszcze przez wiele najbliższych lat. Młyn „Dobra” pracuje w systemie zawrotkowym (przemiela ponownie część otrębów) i od początku był wielofunkcyjny – używając tego samego napędu można było w nim przemielać równocześnie pszenicę czy żyto oraz jęczmień na kaszę. Osobny mlewnik walcowy służył do śrutowania zboża na paszę.

Dziś śrutownik wykorzystujemy do produkcji mąk pełnoziarnistych oraz paszy dla naszych zwierząt. Technologia zastosowana we młynie jest niezwykle mobilna i można w nim wytworzyć wiele różnych mąk o stałej, najwyższej jakości. Obroty silnika oraz opięcia jakie zastosowane są w odsiewaczach
do mąki pozwalają na delikatne prowadzenie młyna, co skutkuje znikomym uszkodzeniem skrobi. Podczas produkcji mąki w obiekcie roznosi się wyraźny aromat przemielanego zboża, dzięki czemu czuć magię starego młyna. Konstrukcja drewniana obiektu nie tylko doskonale przyjmuje drgania powstałe na skutek pracy maszyn ale też nadaje młynowi niesamowity klimat minionej epoki.

Do tej pory zorganizowaliśmy kilka wycieczek po naszym młynie Jeżeli jesteś zainteresowany obejrzeniem młyna i poznaniem jego historii, opowiadanej przez wybitnego znawcę młynarstwa przedwojennego oraz teraźniejszego, proszę o kontakt poprzez formularz .Gdy zbierzemy odpowiednią ilość osób, zaproponujemy termin wycieczki. Organizujemy również warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Materiał opracował Ireneusz Grela