shopSposoby dostaw homeMiejsca odbioru
Polityka prywatności serwisu Manufaktura Dobra2019-04-24

W skrócie: bezpieczeństwo Waszych danych jest dla nas najważniejsze, więc przechowywujemy je tak bezpiecznie jak tylko możemy, przechowujemy tylko te które musimy i udostępniamy trzecim stronom tylko kiedy to niezbędne. Wchodząc na tę witrynę akceptujesz poniższą politykę prywatności.

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług serwisu Manufaktura Dobra.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie Manufaktura Dobra jest WROCIT sp. z o.o.
  REGON: 366118130, NIP: 8943091730, KRS: 0000652941.
  Adres e-mail: sklep@manufakturadobra.pl; telefon: 508 675 611.
 3. Użytkownik może w każdej chwili uzyskać informacje na temat swoich danych, które są przechowywane przez Sklep, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, przeniesienia lub usunięcia swoich danych. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem poprzez powyższe dane adresowe. Na skutek usunięcia danych likwidowane jest konto w serwisie. Aby ponownie skorzystać z usług sklepu należy założyć nowe konto i potwierdzić zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Czas przetwarzania danych osobowych wynosi 1 rok od momentu wykonania usługi
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres mail, dane płatnicze zgoda na newsletter);
  2. Poprzez gromadzenie plików “cookies”;
  3. Historię zamówień;
  4. Historię przeglądania witryny serwisu Manufaktura Dobra (w tym o używanym urządzeniu końcowym, połączeniu z internetem, czasie wizyty i przeglądanych produktach).
 7. Dane płatnicze przechowywane są przez operatora płatności, nie przez serwis Manufaktura Dobra
 8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub wykonania zamówienia w sklepie Manufaktura Dobra oraz celach marketingowych serwisu.
 9. Serwis przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. Realizacji zamówienia
  2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
   1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  3. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 10. Serwis może wykorzystywać dane użytkowanika do następujących celów marketingowych:
  1. Polecenie produktu zgodnego z zainteresowaniami;
  2. Wysyłka newslettera na adres mailowy oraz numer telefonu. Zgoda na newsletter musi zostać wyraźnie wyrażona i może być cofnięta w dowolnym momencie;
  3. Przedstawienie reklam graficznych;
  4. Przeprowadzenie ankiet oraz konkursów.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 8, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. ING Bank Śląski S.A.
  2. Twisto Polska sp. z o.o.
 12. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Serwis korzysta jednakże z innych firm do świadczenia usług i udostępnia te z danych, które niezbędne sa do dalszego świadczenia usług. Przykładowe sposoby używania to: realizacja zamówień, wykonywanie płatności, zbieranie oraz analiza danych i obsługa klienta.
 13. Sklep stosuje pliki cookies tzw. „ciasteczka” w celu gromadzenia informacji o czasie spędzonym na Sklepie, długości odwiedzin lub w celu spersonalizowania Sklepu dla potrzeb Użytkownika. „Ciasteczko” jest plikiem zamieszczanym przez Sklep na twardym dysku komputera Użytkownika pozwalającym na jego późniejszą identyfikację. „Ciasteczka” przechowują wyłącznie te informacje, które Użytkownik sam podał korzystając ze Sklepu, takie jak nazwa Użytkownika, imię, nazwisko, adres, adres e-mail Użytkownika. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do wyłączenia możliwości tworzenia „ciasteczek” poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, jednakże może to spowodować nieprawidłowe wyświetlanie i działanie Sklepu. "Ciasteczka" wykorzystywane są do:
  1. dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Użytkownika;
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, w tym gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statycznych w celu tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych taki jak Google Analytics;
  3. świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika (remarketing) z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google Adwords;
  4. świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika.
 14. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. Zmiany nie mogą umożliwić sprzedawania lub udostępniania danych osobom trzecim
 15. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Manufaktura Dobra. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 16. Każdego Użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności oraz Regulamin.
 17. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
  W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
 18. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności można skontaktować się z nami poprzez dane zawarte powyżej, w punkcie 2.
 19. Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie przez sklep danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych to przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.